macOS Üzerinde Composer ve Laravel Kurulumu

Bu yazıda macOS üzerinde Laravel’i hem MAMP ve hem de XAMPP için kullanıma hazır hale getirmeyi açıklayacağım.

Composer Nasıl Kurulur?

Laravel’i kurmadan önceden, bağımlılık yönetimi (dependency management) aracı olan Composer’i kurmamız gerekli. Projeniz için gerekli olan kütüphaneleri yönetmenizi ve en güncel halini yüklemenizi sağlar.

Composer’i yüklemek için terminalde şu komutları çalıştırmanız gerekli:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Bu komut Composer’i bilgisayarınıza yükleyecektir. Composer’in yüklenip yüklenmediğinde emin olmak için bu komutu çalıştırabilirsiniz:

composer

Eğer Composer yüklendiyse Composer komutlarının geldiği aşağıdaki gibi bir ekranla karşılacaksınız:

Composer

Composer hakkında daha fazla bilgi almak için web sitesindeki “Introduction – Composer” sayfasına bakabilirsiniz.

MAMP ve XAMPP’ı Ayarlamak

MAMP ve XAMPP’ı ayarlamak için yapmanız gereken küçük bir işlem bulunuyor.

MAMP için

Yapmamız gereken terminale aşağıdaki komutu girerek “.bash_profile” dosyamıza girmek ve bu dosyaya MAMP’in dizinini göstermek.

vim ~/.bash_profile

Bu komutu girmemiz ile beraber Vim editörü üstüne “.bash_profile” dosyamız açılacaktır. Bu dosyaya aşağıdaki komutu yapıştırıp kaydetmemiz gerekli. Kaydetmek için “ESC” tuşuna basıp ardından “:wq” (write and quit) yazıp “Enter” tuşuna basmamız yeterli.

export PATH=/Applications/MAMP/bin/php/php7.2.10/bin:$PATH

Komuttaki “php7.2.10” kısmını PHP sürümünüze göre değiştirmeniz gereklidir.

Kaydettikten sonra, aşağıdaki komut ile “.bash_profile” dosyanızı yeniden yükleyin:

source ~/.bash_profileXAMPP için

Bu işlemin bir benzeri de XAMPP için geçerlidir. Yine aşağıdaki komut ile “.bash_profile” dosyamıza giriyoruz:

vim ~/.bash_profile

Bu dosyaya aşağıdaki komutu yapıştırıp, “ESC” tuşuna basıp ardından “:wq” (write and quit) yazıp “Enter” tuşuna basarak kaydediyoruz:

export PATH="/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin:$PATH"

Komuttaki “php7.2.10” kısmını PHP sürümünüze göre değiştirmeniz gereklidir.

Kaydettikten sonra, aşağıdaki komut ile “.bash_profile” dosyanızı yeniden yükleyin:

source ~/.bash_profileLaravel Nasıl Kurulur?

Laravel’i -blog adında bir proje ile- kurmak için terminal ekranına aşağıdaki komutu giriyoruz:

composer create-project laravel/laravel blog --prefer-dist

Buradaki “–prefer-dist” ibaresi stabil olan en son sürümü getirmeyi sağlar. Projenin dizinine gelmek için aşağıdaki “cd” komutunu girebiliriz.

cd blog

Blog adındaki projemizin dizinine geldikten sonra aşağıdaki komut girerek Laravel’in kurulup kurulmadığını ve Laravel sürümümüzü öğrenebiliriz.

php artisan -V

Eğer her şey yolundaysa aşağıdaki gibi bir çıktı verecektir:

Laravel Framework 5.7.20

Aşağıdaki komutu girerek Laravel projemizi yayına alabilir ve localhost:8000 portu üzerinden projemize ulaşabiliriz.

php artisan serve

Eğer her şey yolunda gittiyse şöyle bir görüntü almalıyız:

Laravel 5.7.20’deki başlangıç sayfası

Bir Cevap Yazın